Villkor - Bildäck och lastbilsdäck till låga priser | tirendo.se

 

Allmänna villkor

per den 5:e april 2007

§ 1 Innebörd av avtal/beställningsprocessen

Via vår internetportal kan du beställa listade varor med hjälp av ett internetformulär eller via respektive telefon. Genom att ange de uppgifter som är nödvändiga för beställningsprocessen och skicka in denna beställning ingår du ett bindande avtal; i detta sammanhang har beställningar som görs vi telefon eller internet samma juridiska giltighet. Genom att göra en beställning tillkännager du bestämt att du accepterar dessa Allmänna avtalsvillkor och att du vill motta de varor som beställts. Vi kommer att bekräfta din inkommande beställning med en formell mottagningsbekräftelse; denna mottagningsbekräftelse är inte ett godkännande av din beställning. Avtalet träder i kraft när du mottar och godkänner varorna, dock senast efter att ångerfristen på fjorton dagar löpt ut.

§ 2 Allmänna villkor för leveranser och betalningar

För information angående kostnaderna för emballage och frakt samt betalningsvillkor, vänligen se villkoren för leveranser och betalningar för respektive internetportal. Vid leveranser utomlands förbehåller vi oss rätten att begränsa betalningsalternativen.

§ 3 Annulleringspolicy

Du har rätt att frånträda ditt avtal inom två veckor utan att skriftligt behöva ange några skäl (t.ex. e-post). Perioden inleds tidigast vid mottagandet av varorna. För att kunna utöva din ångerrätt krävs det endast att du i god tid underrättar oss om ditt beslut att frånträda avtalet eller skickar varorna.
Återkallelsen skall adresseras till:

  • E-post: support@tirendo.se or
  • Adress: Tirendo GmbH, Pappelallee 78/79 10437 Berlin.

Inom ramen för ditt meddelande om återkallande ber vi dig vänligt att frivilligt meddela orsaken till din retur, så kommer vi att sammanställa andra bitar av information som är nödvändiga för en snabb och effektiv bearbetning av din återkallelse. För att det inte ska uppstå några problem för dig med returen kommer vi att hämta varorna hos dig och återbetala det fakturerade beloppet till det bankkonto som sparats i vår databas. Av denna anledning behöver du inte skicka några produkter till den Centrala administrationen till Hannover (deklarationen av adressen är juridiskt fastställd).

§ 4 Rättsliga följder vid återkallelser

För att återkallandet skall bli effektivt måste utförandet som mottagits av båda parterna och, vid behov de användningsområden som utnyttjats (t.ex. andel), returneras. Om mottagen tjänst inte skulle returneras fullständigt, eller i delar eller i ett försämrat skick måste du betala skadestånd till oss i den utsträckning som krävs. Detta gäller inte vid överlämning av produkter om försämringen av produkten endast beror på att den genomgått en inspektion– på liknande sätt som du skulle kunna ha upptäckt försämringen i en butik. För övrigt kan du undvika att behöva betala ersättning om du inte använder produkten som om det vore din egendom och undviker allt som kan minska dess värde.
Produkter som inte kan skickas som paket kommer att hämtas hemma hos dig. Du är skyldig att täcka kostnaderna för returer om produkten motsvarar produkten du beställt och om priset på varan som ska returneras överstiger 40 euro.
- Slut på Annulleringspolicy -

§ 14 dagars öppet köp

Vi strävar efter att du ska bli nöjd med alla våra leveranser. Av denna anledning kan du returnera alla varor som du köpt av oss inom 14 dagar. Detta åtagande sträcker sig utanför din lagliga rätt, då du juridiskt sätt endast har rätt till en två veckor lång ångerfrist från det att varorna mottagits. Leverans av varor som utformas efter kunders specifikationer, omfattas inte av vårt frivilliga 14 dagars öppet köp och inte heller av ångerrätten i enlighet med § 312b BGB (Civilrätt).
Godkännande av returnerade kompletta hjul sker utan rättsligt ansvar från Delticoms sida och exklusivt mot betalning av den avtalade hanteringskostnaden, med allt inberäknat, på 120 euro.
Detta omfattar bland annat alla leveranser av kompletta hjul som vi tillverkar individuellt till varje kund.
Vår returrätt inkluderar däremot inte kostnaderna för frakt och emballage. Detta innebär att vi kommer att debitera en fast avgift för frakt och emballage för avtal med kunder som returnerar beställningen efter att den rättsliga tidsfristen (från den 15:e till 30:e varje månad) löpt ut. Entreprenörer står huvudsakligen för kostnaderna för frakt och emballage. För mer information, särskilt avseende kostnaderna för frakt och emballage samt vårt 14 dagar öppet köp, var god se respektive internetportal. Vänligen använd vårt transportemballage. Skydda varorna mot skador. Däck måste rengöras innan de skickas och två däck måste bindas ihop. I synnerhet, fram- och baksidan av kompletta hjul skall skyddas med tillräcklig mängd kartong och paketeringstejp. Vi förbehåller oss rätten att göra anspråk på kompensation om det finns några skador som beror på felaktig hantering eller otillräckligt emballage under returprocessen. Transportföretagen kommer endast att godkänna varor som har tillräckligt med emballage.

§ 6 Förbehållande av äganderätt

Vi förbehåller oss rätten till alla varor som vi levererar fram till att alla fordringar gentemot dig eller personen som mottar varorna genomförs. Detta gäller även fordringar som uppkommer i framtiden. För att utföra vårt förbehållande av äganderätt har vi rätt att kräva omedelbar överlämning av varorna under uteslutning av alla rättigheter till kvarhållande, om det inte finns lagligt fastställda eller obestridda motkrav.

§ 7 Skyldigheter vid fel på våra internetportaler

Varje respektive hemsida bibehålls i vår godkända design. Vi garanterar inte att våra internetportaler uppfyller dina krav eller att de är tillgängliga vid alla tillfällen utan avbrott, i tid, säkra och utan fel. Användningen av våra internetportaler sker på egen risk; vi accepterar i synnerhet inte några skyldigheter beträffande resultaten som kan uppnås vid användningen av internetportalerna, eller riktigheten av de uppgifter som erhållits inom ramen för internetportalerna.

§ 8 Immaterialrätt

Texterna, bilderna, ljud, grafik, animationer och videor samt deras placering våra hemsidor omfattas av lagstiftningen om upphovsrätt och andra relaterade rättigheter. Innehållet på denna hemsida får inte kopieras, distribueras, ändras eller göras tillgänglig för tredjeparter. Några av våra hemsidor innehåller även bilder som omfattas av upphovsrätten för tredjeparter. Om inget annat anges är alla varumärken på vår hemsida skyddade. På våra hemsidor beviljas inget tillstånd att använda vår intellektuella egendom eller intellektuell egendom som tillhör tredje parter.

§ 9 Skyldigheter

När du registrerar dig måste du ange din adress och dina personuppgifter; vi kommer att spara de uppgifter som krävs för beställningsprocessen. Du kan naturligtvis ändra dina uppgifter vid beställningar eller vid ett senare tillfälle under ”Mina beställningar” eller ”Kontakt” (beroende på internetportal). Efter registreringen kommer du att få ett lösenord och en identifikator för ditt konto. Du måste garantera att ditt lösenord och konto inte görs tillgängligt för tredje parter. Du är skyldig att informera Delticom omedelbart om eventuellt missbruk av ditt lösenord eller konto. Båda avtalsslutande parterna kan avsluta ditt konto när som helst utan att ange några skäl. I så fall kommer Delticom att inaktivera eller ta bort ditt konto och all sparad data.

§ 10 Gällande lag

Lagstiftningen för Förbundsrepubliken Tyskland gäller uteslutande. Tillämpningen av den standardiserade FN-konventionen (CISG; Förenta Staternas konvention angående avtal för Internationella köp av varor per den 11:e april 1980) exkluderas.

EU har skapat en online-portal för att hjälpa missnöjda kunder. För klagomål av varor eller tjänster som du har köpt från oss på nätet, kan du hitta en neutral tvistlösningscenter på http://ec.europa.eu/consumers/odr för att få en utom-domstol lösning. Observera att för vissa branscher och i vissa länder finns det för närvarande inga tvistlösningscenter (från och med 2017/02/01). Därmed som konsument, du kanske inte kan använda denna webbplats för att lösa tvister med oss i dessa länder. För mer information, besök EU online-portalen. Vi är inte skyldiga att delta i ett tvistlösningsförfarande innan en konsumentklagomål kontor. Vi är dock i allmänhet redo att delta i ett tvistlösningsförfarande innan en konsumentklagomål kontor. För ytterligare frågor, kontakta info@delti.com.