Returpolicy | tirendo.se


Ångerrätt

Information om din ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom fjorton dagar utan att behöva ange orsak.

Vid köp av varor är ångerfristen fjorton dagar och den börjar att löpa när du eller en tredje part, dock ej leveransfirman, som du angivit tar varorna i besittning. Om varorna levereras i flera leveranser börjar ångerfristen att löpa den dag då de sista varorna tas i besittning;

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (Tirendo GmbH, Pappelallee 78/79 10437 Berlin, E-post: support@tirendo.se) om ditt beslut att frånträda detta avtal genom att lämna en otvetydig redovisning (t.ex. via post eller e-post). Du kan använda den bifogade ångerblanketten men det är inte obligatoriskt.

Det är viktigt att du skickar in önskan om att frånträda avtalet i god tid innan tidsfristen löper ut.

Följder av att utöva ångerrätten

Om du frånträder detta avtal kommer vi att återbetala alla betalningar, inklusive eventuella leveransavgifter, som vi erhållit av dig (med undantag av ytterligare kostnader som tillkommit efter att du valt en annan typ av leverans än standardleveransen). Vid återbetalningar kommer vi att använda samma betalningssätt som du använde för den ursprungliga transaktionen om inget annat uttryckligen avtalats; du kommer under inga omständigheter att behöva betala några ytterligare avgifter för återbetalningen.

Vi hämtar varorna hos dig.

Vi kommer att bära kostnaderna för att returnera varorna.

Vid eventuella värdeminskningar behöver du bara betala för kompensation om värdeminskningen beror på annan hantering än vad som krävs för att fastställa varornas skick, egenskaper och funktion.

Slut på informationen om ångerrätten